گره چینی چیست

گره چینی به معنای چیدمان قطعات چوب و شیشه رنگی در کنار یکدیگر و تشکیل یک سازه به نام گره چینی می باشد که اغلب به صورت درب و پنجره و دکوراسیون داخلی در ساختمانهای جدید و گوشواره وارسی و… در خانه های قدیمی استفاده می گردد.

به صورت گل و بوته کج و ترنج

در انواع مختلف چهارقل و گره و شش و هشت و… و با شیشه رنگی

به صورت هندسی ولی بدون شیشه برای ردوبدل شدن هوا در بین دوفضا استفاده می شده.

همان گره هندسی ولی به جای شیشه از چوبهائی با رنگ های متفاوت استفاده می شده

که به صورت مستطیل های ساده با شیشه یا چوب داخل آن انجام می شده

که به صورت مشبک های اسلیمی و هندسی انجام شده است

بازگشت به بالا